Từ năm 2022 sẽ xét khen thưởng “Giải thưởng Tôn Đức Thắng”

30/11/2021 - 14:18

 - Giải thưởng Tôn Đức Thắng được UBND tỉnh An Giang phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao tặng hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8) và chỉ trao tặng 1 lần cho mỗi cá nhân đạt giải kèm theo bằng khen, biểu trưng và tiền thưởng. Mỗi đợt tổ chức trao giải xét tặng không quá 10 cá nhân tiêu biểu.

A A

Giải thưởng cấp tỉnh mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng (gọi tắt là giải thưởng Tôn Đức Thắng) nhằm biểu dương và tôn vinh những người thợ giỏi, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ) tiêu biểu trong phong trào CNVC-LĐ, thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiếp nối phát huy truyền thống giai cấp công nhân; tự hào và noi gương mẫu mực của người cộng sản, người thợ Tôn Đức Thắng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong thời đại mới,  góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đối tượng được xét là cá nhân đoàn viên, CNVC-LĐ đang làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập (có tổ chức Công đoàn) thuộc các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

MỸ HẠNH