Xây dựng vùng chuyên canh rau màu

27/01/2022 - 05:37

Trong “bản đồ” quy hoạch đến năm 2025, tỉnh tập trung xây dựng vùng chuyên canh rau màu phù hợp với lợi thế của từng địa phương, gồm: nhóm rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn củ. Đồng thời, mời gọi doanh nghiệp (DN) liên kết sản xuất, xây dựng mã số vùng trồng, nâng cao giá trị rau màu cũng như thu nhập cho nông dân.

A A

Sản xuất chuyên canh

Trong kế hoạch xây dựng vùng chuyên canh tập trung đối với sản phẩm rau màu chủ lực của tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư yêu cầu, nội dung kế hoạch cần cụ thể, thiết thực, được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là theo tín hiệu của thị trường tiêu thụ rau màu trong nước và xuất khẩu. Việc thực hiện cần nghiêm túc, hiệu quả, phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của DN, hợp tác xã, hộ nông dân; lồng ghép hiệu quả với chương trình, kế hoạch của tỉnh có liên quan. Đồng thời, kết hợp nguồn lực hỗ trợ của ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội.

Xây dựng các vùng chuyên canh rau màu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm

Theo kế hoạch, vùng chuyên canh tập trung đối với sản phẩm rau màu chủ lực của tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 tập trung cho 6 nhóm sản phẩm chính: Rau ăn lá, rau ăn quả, rau ăn củ, bắp các loại, đậu phộng và khoai cao. Đối với vùng sản xuất chuyên canh rau ăn lá tập trung, quy hoạch đến năm 2025 đạt tổng diện tích 1.487ha, tại 7 huyện, thị xã, thành phố, gồm: 48ha tại xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên); 116ha tại xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành); xã Bình Thủy (150ha), Khánh Hòa (70ha), Thạnh Mỹ Tây (50ha) của huyện Châu Phú; 50ha tại phường Vĩnh Mỹ (TP. Châu Đốc); xã Phú Hữu (150ha), Vĩnh Trường (100ha), Phước Hưng (40ha) của huyện An Phú; 662ha tại xã Kiến An (huyện Chợ Mới); 50ha tại xã Tân Trung (huyện Phú Tân).

Đối với vùng sản xuất chuyên canh rau ăn quả tập trung, đến năm 2025 đạt tổng diện tích 1.365ha, tại 7 huyện, thị xã, gồm: Huyện Thoại Sơn (xã Vĩnh Trạch 70ha, Bình Thành 85ha, Vĩnh Chánh 48ha); huyện Châu Thành (xã Bình Thạnh 40ha, Vĩnh Thành 100ha); huyện Châu Phú (116ha tại xã Bình Chánh); huyện An Phú (xã Phú Hữu 240ha, Quốc Thái 75ha, Vĩnh Trường 200ha); huyện Chợ Mới (xã Kiến An 50ha, Hội An 56ha); huyện Phú Tân (70ha tại xã Tân Trung); TX. Tân Châu (xã Tân An 90ha, Vĩnh Hòa 80ha, Long Châu 45ha).

Ứng dụng công nghệ cao

Đối với vùng sản xuất chuyên canh rau ăn củ tập trung, đến năm 2025 đạt tổng diện tích 445ha, tại 3 huyện, thị xã, gồm: Huyện Châu Thành (35ha tại xã Bình Thạnh); huyện Châu Phú (250ha tại xã Bình Thủy), củ cải trắng là chính; TX. Tân Châu (xã Tân An 60ha, Vĩnh Hòa 60ha, Long Châu 40ha).

Đối với vùng sản xuất chuyên canh bắp các loại tập trung đến năm 2025, đạt tổng diện tích 2.185ha, tại 5 huyện, thị xã: Huyện Châu Thành (40ha tại xã Bình Thạnh); huyện An Phú (xã Phú Hữu 320ha, Quốc Thái 100ha, Phước Hưng 100ha, Vĩnh Trường 150ha); huyện Chợ Mới (Kiến An 80ha, Mỹ An 600ha bắp non, Hội An 450ha bắp non và An Thạnh Trung 95ha); huyện Phú Tân (50ha tại xã Tân Trung, bắp non và bắp các loại). TX. Tân Châu có 200ha, tập trung tại 3 xã: Tân An (80ha), Vĩnh Hòa (80ha), Long Châu (40ha).

Đối với vùng sản xuất chuyên canh đậu phộng tập trung, đến năm 2025 đạt diện tích 200ha, chủ yếu tại xã Phú Hữu (huyện An Phú). Trong khi đó, vùng chuyên canh khoai cao tập trung có tổng diện tích 400ha, chủ yếu tại xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú (100ha); xã Hội An, huyện Chợ Mới (250ha) và xã Tân Trung, huyện Phú Tân (30ha).

Giai đoạn 2021-2025, An Giang tiếp tục củng cố và phát triển khu vực sản xuất rau màu ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, củng cố hệ thống 92 nhà màng (diện tích 30ha) trên phạm vi 11 huyện, thị xã, thành phố, tập trung cho 3 nhóm sản phẩm chính (dưa lưới, rau ăn lá và rau ăn quả). Đồng thời, phát triển thêm hệ thống nhà màng sản xuất rau màu ứng dụng công nghệ cao trên toàn tỉnh với số lượng 30 nhà màng/năm, diện tích 1.000m2/nhà. Tỉnh tiếp tục duy trì và củng cố hệ thống 85 nhà lưới sản xuất rau màu công nghệ cao (diện tích 12,5ha) cho 3 nhóm sản phẩm; phát triển thêm hệ thống nhà lưới sản xuất rau màu ứng dụng công nghệ cao trên toàn tỉnh với số lượng 30 nhà lưới/năm, diện tích 500m2/nhà lưới.

Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, các ngành chuyên môn tỉnh sẽ tiếp tục cấp mã vùng trồng cho sản phẩm rau màu trong vùng chuyên canh tập trung, phấn đấu đến năm 2025 đạt tổng diện tích 2.965ha. Đồng thời, cấp mới 10 mã cơ sở sơ chế, chế biến, đóng gói sản phẩm rau màu, rau màu công nghệ cao cho DN, hợp tác xã sản xuất - kinh doanh trong vùng sản xuất chuyên canh tập trung và khu vực sản xuất ứng dụng công nghệ cao; xây dựng vùng chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

NGÔ CHUẨN