HĐND tỉnh giám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã Phú Hiệp

08/11/2018 - 07:02

 - Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Công Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Phú Hiệp (Phú Tân) về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2018.

A A

Đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực và kết quả xã Phú Hiệp đã làm được trong thời gian qua. Nổi bật là thành tựu phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập của người dân; công tác quy hoạch, quản lý đất đai; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh... Công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền, thanh tra, tư pháp và thực hiện quy chế dân chủ được triển khai đồng bộ; cán bộ, công chức xử lý hồ sơ nhịp nhàng, nhanh chóng…

MỸ HẠNH