Hướng đến chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ mới

13/04/2018 - 06:51

 - Đại hội đại biểu Hội Nông dân (ND) huyện Châu Phú (An Giang) đề ra nhiều mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ mới. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác hội, tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới nông thôn (NT) và chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp (NN) tại địa phương.

A A

Chủ tịch Hội ND huyện Châu Phú Huỳnh Minh Ngọc cho biết: “Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Hội ND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Châu Phú và sự hỗ trợ tích cực của các ngành, đoàn thể cùng sự nỗ lực của cán bộ, hội viên (HV), nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt so Nghị quyết Ban Chấp hành Hội ND huyện Châu Phú (khóa X) đề ra, có 7/8 chỉ tiêu vượt từ 100-150% so nghị quyết.

Các phong trào thi đua lớn của hội tiếp tục được thực hiện, trọng tâm là phong trào ND thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, từ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác liên kết nhau trong sản xuất được nhân rộng”.

ND Châu Phú tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp

Cùng với đó, ND Châu Phú tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể, là trung tâm trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương. Các cấp hội luôn bám sát vào chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, các ngành.

Hội ND huyện xác định NN là nền tảng, là mặt trận hàng đầu, ND là chủ thể, là lực lượng cách mạng to lớn và NT là địa bàn chiến lược quan trọng, từ đó đã tạo điều kiện khai thác, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực của HV trong ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó, các chủ trương của huyện đã được triển khai đồng bộ, phù hợp với mong muốn của ND.

“Để đạt được những kết quả trên, Ban Chấp hành Hội ND huyện Châu Phú (khóa X) luôn đoàn kết, nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc, phát huy tốt vai trò của các thành viên.

Đồng thời, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền và tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành để chăm lo cho quyền lợi HV.

Các cấp hội tập trung củng cố và phát triển tổ chức trên cơ sở cụ thể hóa 3 khâu đột phá và 10 nhiệm vụ trọng tâm của hội đã đề ra” - ông Huỳnh Minh Ngọc thông tin.

Nhiệm kỳ qua, Hội ND huyện Châu Phú kết hợp các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ ND, như: Công ty Ngọc Tùng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật và tặng tole lợp nhà, quà Tết cho HV; Công ty Angimex-Kitoku bao tiêu lúa Nhật; Công ty Duyên Hải, Công ty Antesco cung ứng vật tư sản xuất đậu nành rau, đậu bắp Nhật và thu mua nông sản theo hợp đồng...

Hội đã làm tốt công tác tham mưu, tổ chức vận động quỹ “Hỗ trợ ND”. Nhiệm kỳ qua, Hội ND huyện Châu Phú đã nâng tổng nguồn quỹ “Hỗ trợ ND” toàn huyện lên hơn 1,2 tỷ đồng, tăng 4 lần so năm 2012.

Giai đoạn 2012-2017, các cấp hội đã chủ động tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới về trồng trọt, chăn nuôi, các nghề tiểu thủ công nghiệp cho trên 14.152 lượt HV; xây dựng 61 mô hình trình diễn NN theo tiêu chuẩn VietGap và “1 phải, 5 giảm”; thiết kế mô hình trồng rau an toàn trong nhà lưới ứng dụng công nghệ cao; ứng dụng chế phẩm vi sinh trong phát triển chăn nuôi heo, vịt  theo hướng an toàn sinh học...

Với những kết quả đạt được, Hội ND huyện Châu Phú xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2018-2023, đó là: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, HV, ND về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, trọng tâm là các chủ trương, chính sách về ND, NN, NT.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển HV; tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao đời sống HV, xem đây là khâu đột phá của nhiệm kỳ.

Thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của HV, kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của ND; phối hợp các tổ chức, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị và các chính sách liên quan đến ND, NN, NT.

Phát huy vai trò Hội ND các cấp trong tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM...

“Đại hội đại biểu Hội ND huyện Châu Phú lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 -2023 với chủ đề “Đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển bền vững” sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Hội ND các cấp và ND Châu Phú với truyền thống lao động cần cù, thông minh, sáng tạo nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và giai cấp ND đã giao cho”- ông Huỳnh Minh Ngọc khẳng định.

THANH TIẾN