An Giang đạt cấp độ 1- nguy cơ thấp (bình thường mới), không có huyện cấp độ 3, 4

14/01/2022 - 19:36

 - Chiều 14-1, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiền đã ký thông báo cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

A A

Tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

Căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của các địa phương, cấp độ dịch của tỉnh An Giang đã đạt cấp độ 1 nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.

Đối với cấp huyện:

- Cấp độ 1- nguy cơ thấp (bình thường mới), tương ứng với màu xanh, gồm: Thoại Sơn, Châu Thành, Phú Tân, Tri Tôn, Chợ Mới, An Phú, Tịnh Biên và TP. Châu Đốc.

- Cấp độ 2- nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng, gồm: TP. Long Xuyên, TX. Tân Châu, Châu Phú.

Không có đơn vị huyện cấp độ 3 và 4- nguy cơ cao và nguy cơ rất cao.

Cấp xã:

- Cấp độ 1, gồm 108 đơn vị; cấp độ 2, gồm 45 đơn vị; cấp độ 3, gồm 3 đơn vị; không có đơn vị cấp độ 4.

Đến chiều 14-1, toàn tỉnh có 3.216.168 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 98,5%, mũi 2 đạt 97,6%, tỷ lệ têm mũi 3 đạt 17,4%. Riêng trẻ em từ 12-17 tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 100,7%, mũi 2 đạt 92,0%.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu