An Giang giới thiệu sách giáo khoa lớp 5

04/03/2024 - 15:18

 - Ngày 4 và 6/3, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang phối hợp Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Cửu Long tổ chức hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 5 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bằng hình thức trực tuyến. Hội thảo kết nối 317 điểm cầu là các trường, với 2.450 cán bộ quản lý, giáo viên dự kiến dạy lớp 5 (năm học 2024 - 2025) tham dự.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Nguyễn Quốc Khanh phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các tổng chủ biên, chủ biên, tác giả đã giới thiệu nội dung, cấu trúc và định hướng tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của 2 bộ sách “Chân trời sáng tạo”, “Kết nối tri thức với cuộc sống” lớp 5.

Trước đó, cán bộ quản lý và giáo viên đã được nghiên cứu bản mẫu sách giáo khoa do Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long gửi tới các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường.

Ngoài ra, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn đưa lên website (taphuan.nxbgd.vn) nguồn học liệu phong phú, đa dạng, giúp giáo viên dễ khai thác và vận dụng trong quá trình dạy học…

HỮU HUYNH