An Giang mở lại 9 tuyến vận tải hành khách đến 4 tỉnh

28/10/2021 - 14:36

 - Ngày 27-10, Sở Giao thông-Vận tải An Giang đã có Công văn 2393/SGTVT-QLVTPT&NL thống nhất ý kiến của các tỉnh, thành phố việc tổ chức lại hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh đối lưu.

A A

Cụ thể, mở lại hoạt động vận tải hành khách 9 tuyến cố định liên tỉnh, từ An Giang đi đến 4 tỉnh và ngược lại, gồm: Long An, Hậu Giang, Đồng Tháp, Cà Mau. Tỷ lệ thực hiện số chuyến 50%/tháng theo lưu lượng đã được các Sở Giao thông-Vận tải thống nhất.

Sở Giao thông-Vận tải tỉnh An Giang đề nghị các bến khách, đơn vị kinh doanh vận tải triển khai thực hiện tổ chức lại hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh theo Công văn 1228/UBND-KGVX, ngày 26-10-2021 của UBND tỉnh về tăng cường kiểm soát dịch COVID-19 và Công văn 2355/SGTVT-QLVTPT&NL, ngày 24-10-2021 về việc hướng dẫn tạm thời hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tạm dừng lưu hành phương tiện từ 30 ngày trở lên và sẽ không chịu phí sử dụng đường bộ trong thời gian tạm dừng.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU