An Giang thực hiện hẹn giờ giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân

16/04/2024 - 08:55

 - Ngày 16/4, UBND tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện hẹn giờ giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính không gây phiền hà tổ chức, cá nhân khi đăng ký lịch hẹn

Theo đó, trong quý II/2024, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang sẽ chủ trì xây dựng công cụ hẹn giờ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân và hiển thị lịch hẹn, được tích hợp vào hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Công chức, viên chức làm việc ở bộ phận “một cửa” các cấp có thể theo dõi, xử lý lịch hẹn và báo cáo thống kê. Đồng thời, xây dựng clip/tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký lịch hẹn và đăng trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, để tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, cá nhân.

UBND tỉnh An Giang cũng đặc biệt lưu ý công chức, viên chức bộ phận “một cửa” các cấp phụ trách tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, tích cực triển khai minh bạch, khách quan, công bằng, xử lý kịp thời, không gây phiền hà đối với tổ chức, cá nhân khi đăng ký lịch hẹn...

HẠNH CHÂU