Ban An toàn giao thông tỉnh - Sở Giáo dục và Đào tạo: Tặng 17.000 quyển tập tuyền truyên an toàn giao thông cho học sinh tiểu học

13/09/2018 - 07:53

 - Ngày 12-9, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ trao quà đồng hành đến trường cho học sinh tiểu học, tại 2 huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên.

Trao tặng bảng tượng trưng 8.500 quyển tập cho huyện Tri Tôn

Hai đơn vị đã trao tặng 17.000 quyển tập có nội dung tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Tổng kinh phí đợt trao tặng quà lần này trị giá khoảng 70 triệu đồng, do Ban An toàn giao thông tỉnh tài trợ. Đây là hoạt động ý nghĩa được 2 đơn vị phối hợp tổ chức vào đầu năm học mới, giúp học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, đồng thời tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong học sinh.

L.H