Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ Đoàn - Hội cơ sở

20/05/2024 - 09:29

 - Sáng 20/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 150 cán bộ Đoàn - Hội cơ sở năm 2024.

Quang cảnh lễ khai giảng

Trong 5 ngày (từ 20 đến 24/5), các học viên được tiếp cận các chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác của đoàn viên thanh niên qua vận dụng một số vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin; công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới - vai trò Đoàn Thanh niên trong công tác dân vận; diễn tập công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kỹ năng viết tin bài, phát triển kênh tuyên truyền của Đoàn trên mạng xã hội; chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021 – 2025; giới thiệu hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam - phương pháp tiếp cận và vận động viện trợ; hướng dẫn nghiệp vụ công tác đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên…

Học viên trao đổi tại lớp tập huấn

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị; trang bị chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản cho cán bộ Đoàn – Hội cơ sở, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số, mạnh về chất, đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước mọi khó khăn

GIA KHÁNH