Chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020

22/07/2020 - 23:58

 - Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng An Giang phát triển bền vững”, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020 dự kiến tổ chức vào giữa tháng 8-2020 nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Thông qua đại hội nhằm tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

A A

Thực hiện Kế hoạch số 553, ngày 11-9-2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã phát động các phong trào thi đua thiết thực trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, nhiều phong trào thi đua đã được các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020, nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước

Đặc biệt, trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, những tháng đầu năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị trong tỉnh đã kêu gọi, huy động sức mạnh toàn dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đáp lời kêu gọi, nhân dân trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng, với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, như: thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại nơi công cộng; đóng góp vật chất giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những người bị thất nghiệp, bán vé số… hoặc may, tặng khẩu trang, thực phẩm miễn phí…

Qua đó, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng nhau thi đua phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần phục hồi nền kinh tế của tỉnh. Có thể thấy, thông qua các phong trào thi đua đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thời gian qua, tại các địa phương, đơn vị, tùy theo đặc điểm, tình hình thực tế của mình đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến; hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt; hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước để tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020. Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua (2016-2020) của địa phương, đơn vị. Từ đó, rút ra ưu điểm cũng như hạn chế trong tổ chức, chỉ đạo phát động phong trào thi đua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 mang lại hiệu quả thiết thực hơn.

Tại hội nghị biểu dương, đại hội thi đua ở các địa phương, đơn vị đã ghi nhận, biểu dương thành tích các phong trào thi đua và tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp. Qua đó, kịp thời động viên, cổ vũ cả hệ thống chính trị trong tỉnh lập thành tích cao hơn trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI-2020, hiện các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử tỉnh, huyện đang tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Trọng tâm là tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua (2016-2020).

Đồng thời, biểu dương, ghi nhận những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất - kinh doanh; những tập thể, cá nhân có công và đóng góp cho xã hội phát triển; tuyên truyền về các đại hội thi đua, hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, ngành, các hoạt động thi đua chào mừng đại hội; công tác chuẩn bị đại hội.

THU THẢO