Công ty Cổ phần Điện nước An Giang giảm tiền điện nước gần 35,3 tỷ đồng cho khách hàng

26/01/2022 - 13:29

 - Sáng 26-1, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang tổ chức hội nghị đại biểu người lao động và họp mặt cán bộ hưu trí năm 2022.

A A

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện nước An Giang  Lương Văn Bạ phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết năm 2022. Trong đó, phấn đấu sản lượng điện mua vào đạt 855 triệu kWh, sản lượng điện bán ra đạt 804 triệu kWh, phát triển 7.000 hộ khách hàng. Cùng với đó, sản lượng nước sản xuất trên đạt 103 triệu m3, nước tiêu thụ 84 triệu m3, phát triển 9.800 hộ khách hàng...

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn điện, nước cung cấp cho khách hàng, nhất là vào mùa khô; hạn chế tai nạn điện trong dân; phát triển kinh doanh điện năng lượng mặt trời, cũng như tích cực chuẩn bị các điều kiện nhằm chủ động tham gia khi thị trường bán lẻ điện cạnh tranh chính thức vận hành; khai thác hiệu quả dịch vụ điện nước trực tuyến mức độ 4.

Năm 2021, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang đã đạt sản lượng điện tiêu thụ năm 2021 trên 780 triệu kWh, phát triển 11.640 hộ khách hàng; sản lượng nước tiêu thụ đạt 81 triệu m3, phát triển hơn 21.000 hộ khách hàng, với tổng doanh thu trên 1.960 tỷ đồng. Đặc biệt, công ty đã thực hiện giảm tiền điện, nước trên 35,3 tỷ đồng cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU