Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

14/01/2022 - 16:39

 - Chiều 14-1, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã đến dự hội nghị.

A A

Quang cảnh hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tặng giấy khen của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho các Chi, Đảng bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thái Minh Hiển tặng giấy khen cho các Chi, Đảng bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021

Tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2017-2021)

Tại hội nghị, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đoàn kết, nhất trí, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Các cấp ủy Đảng tiếp tục phối hợp ban lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo phương châm đảm bảo “mục tiêu kép”: Vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả trong tình hình mới. Đồng thời, quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội gắn với việc nâng cao ý thức tự lực vươn lên của cán bộ, đảng viên, người lao động; quan tâm đẩy mạnh thực hiện kỷ cương hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, cải tiến lề lối làm việc; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lao động, sản xuất, sinh hoạt chi bộ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp, giai đoạn 2021-2025”. Tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của cơ quan, doanh nghiệp trong thời gian tới…

Dịp này, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang đã tặng giấy khen cho các Chi, Đảng bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021; tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2017-2021).

TRUNG HIẾU – TRỌNG TÍN

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu