Hà Nội đón khoảng 300.000 khách nội địa trong tháng 11/2021

Hà Nội đón khoảng 300.000 khách nội địa trong tháng 11/2021