Giảm 10% các loại phí trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm

12/08/2020 - 14:45

Từ ngày 12-8 đến 31-12, các loại phí thẩm định, như cấp phép lưu hành, cấp giấy chứng nhận, điều kiện hành nghề, kinh doanh... thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm sẽ được giảm 10% so với hiện hành.

A A


Ảnh minh họa (Nguồn: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 12-8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cụ thể, kể từ ngày 12-8 đến hết ngày 31-12, các loại phí thẩm định, như cấp phép lưu hành, cấp giấy chứng nhận, điều kiện hành nghề, kinh doanh... thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm sẽ được giảm 10% so với hiện hành.

Bên cạnh đó, trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định của Chính phủ thì được trích lại 70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23-8-2016, còn lại nộp 30% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1-10-2020.

Từ ngày 1-1-2021, các loại phí trên sẽ quay lại mức cũ đã được áp dụng theo quy định tại Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư 279/2016/TT-BTC./.

Theo HẠNH NGUYỄN (Vietnam+)