Giám đốc Sở Y tế An Giang chịu trách nhiệm công bố, cập nhật cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh

28/10/2021 - 15:46

 - Ngày 27-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Quyết định 2485/QĐ-UBND về việc ủy quyền tạm thời công bố cấp độ dịch và các biện pháp áp dụng tương ứng trên địa bàn tỉnh.

A A

Cụ thể, UBND tỉnh An Giang ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế công bố, chịu trách nhiệm cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế (phong tỏa) trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử An Giang và Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Hàng tuần, căn cứ tình hình dịch bệnh của huyện, thị xã, thành phố, độ bao phủ vaccine để điều chỉnh các tiêu chí phân loại và điều chỉnh cấp độ dịch bệnh của tỉnh.

Trong trường hợp điều chỉnh, nâng cấp độ dịch phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết để có sự chuẩn bị, trước khi áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Theo đó, các biện pháp hành chính áp dụng tương ứng được quy định tại Kế hoạch 650/KH-UBND, ngày 20-10-2021 của UBND tỉnh An Giang; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm ban hành quy định các biện pháp hành chính cụ thể tại địa phương.

Đối với các khu vực thuộc cấp độ dịch cao hơn cấp độ dịch của tỉnh công bố, các biện pháp hành chính thực hiện phải phù hợp với quy định của tỉnh và Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.

HẠNH CHÂU