Hơn 3 triệu người khuyết tật được cấp thẻ BHYT

03/12/2019 - 18:55

Những năm qua, hoạt động chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật ở Việt Nam có nhiều cải thiện rõ rệt trên phạm vi toàn quốc.

A A

Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3-12 được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề người khuyết tật, quyền của người khuyết tật được hòa nhập vào mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Những năm qua, hoạt động chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người khuyết tật ở Việt Nam có nhiều cải thiện rõ rệt trên phạm vi toàn quốc.

Theo TTXVN