Khai giảng lớp bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác hội phụ nữ năm 2024

13/05/2024 - 12:26

 - Ngày 13/5, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức “Lớp bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác hội dành cho Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã” năm 2024.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp học

Các học viên lớp học chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự lễ khai giảng

Lớp bồi dưỡng cơ bản nghiệp vụ công tác hội phụ nữ diễn ra đến ngày 24/5. 63 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Vị trí, nhiệm vụ của tổ chức Liên hiệp Hội Phụ nữ cấp cơ sở; phương pháp tiếp xúc, làm việc với hội viên; cách giải quyết các vụ việc xâm hại quyền của phụ nữ và trẻ em; an toàn cho phụ nữ và trẻ em trên không gian mạng và các kỹ năng: Kiểm tra, giám sát trong hệ thống hội, thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin viết báo cáo và làm việc nhóm, trình bày trước cuộc họp…  Trong thời gian học, Ban Tổ chức lớp sẽ tổ chức cho học viên nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm, để viết bài thu hoạch cuối khóa.

MINH HIỂN – PHƯƠNG ĐÔNG