Khối Thi đua các cơ quan Đảng: Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

11/07/2019 - 07:22

 - Khối Thi đua các cơ quan Đảng vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

A A

6 tháng đầu năm 2019, các thành viên Khối thi đua các cơ quan Đảng thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiều nội dung, kế hoạch, chương trình hành động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa các phong trào thi đua, khen thưởng thiết thực tại cơ quan. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị còn triển khai kế hoạch tổ chức “Hội thi nấu ăn” kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Khối Thi đua các cơ quan Đảng.

T.C