Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn

16/11/2021 - 15:23

 - Ngày 16-11, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, đồng thời bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn năm 2021.

A A

Điểm cầu của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang kết nối với 14 điểm cầu công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 110 công đoàn cơ sở trực thuộc

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày (từ 16 đến 18-11), cung cấp những nội dung chính của Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ chính trị; Chương trình hành động số 08 của Tỉnh ủy An Giang về thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngoài ra, báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ cơ quan và cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ được nghe những vấn đề chung về công tác nắm bắt dư luận xã hội; một số kỹ năng, phương thức nắm bắt dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, lao động nói chung, điểm nóng dư luận xã hội trong công nhân lao động nói riêng và cách xử lý; một số vấn đề về công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu trên không gian mạng. Cán bộ công đoàn cơ sở còn được Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang triển khai, hướng dẫn các nghiệp vụ, kỹ năng về công tác công đoàn.

MỸ HẠNH