Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2021– 2026)

21/01/2022 - 13:00

 - Sáng 21-1, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2021-2026). Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

A A

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021–2026 ra mắt đại hội

Nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị  Việt Nam, bằng khen UBND tỉnh An Giang

Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị  tỉnh An Giang Phan Huỳnh Sơn tặng hoa các đại biểu không tham gia Ban Chấp hành khóa mới

Đại hội đã hiệp thương, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, gồm  21 đại biểu, trong đó  Ban Thường vụ 7 đại biểu; Ban Kiểm tra 3 đại biểu. Ông Phan Huỳnh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị  tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021–2026.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước biểu dương những kết quả Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị liên hiệp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 19-9-2019 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị  Việt Nam trong tình hình mới”.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan, thực hiện tốt công tác quản lý, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn, tăng cường các mối quan hệ hợp tác quốc tế, nhằm tranh thủ vận động nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và giảm nghèo…

MINH HIỂN