Nâng chất phong trào nông dân ở huyện Tri Tôn

13/04/2021 - 05:15

 - Với mục tiêu hỗ trợ, đồng hành cùng nông dân xứ núi trong việc mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, Hội Nông dân huyện Tri Tôn (An Giang) đã đẩy mạnh thực hiện các chương trình công tác hội. Trong đó, tập trung hỗ trợ hội viên, nông dân về kỹ thuật và vốn để phát triển sản xuất.

A A

Quý I-2021, các phong trào thi đua của Hội Nông dân huyện Tri Tôn tiếp tục phát triển sâu rộng, với chất lượng ngày càng cao. Nông dân yên tâm lao động sản xuất và ra sức cùng chính quyền địa phương xây dựng, phát triển nông thôn mới (NTM). Trong đó, bà con đặc biệt quan tâm đến diễn biến của dịch bệnh COVID-19 với tâm lý lo ngại, nhất là tình hình người vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Theo đó, Hội Nông dân huyện Tri Tôn và các cơ sở hội tổ chức 216 cuộc tuyên truyền trực tiếp đến hội viên, nông dân về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; vận động nông dân tích cực thực hiện các khuyến cáo y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, với 6.938 lượt nông dân tham dự. Đồng thời, đã phát triển số lượng hội viên nông dân trên toàn huyện lên 4.764 người.

Tuyên truyền, vận động con em hội viên nông dân huyện tham gia học tập, lao động tại Nhật Bản

Trong công tác vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân huyện Tri Tôn triển khai các văn bản chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh về việc thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi năm 2021. Đến nay, đã phát ra 1.610 phiếu và thu về 186 phiếu nông dân đăng ký thi đua SXKD giỏi năm 2021.

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Tri Tôn tập trung hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng, phát triển các mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp. Hiện nay, toàn huyện Tri Tôn có 21 hợp tác xã (HTX) với 484 thành viên tham gia trên tổng diện tích đất canh tác hơn 1.638ha và đã huy động hơn 10,8 tỷ đồng vốn điều lệ. Trong đó có 19 HTX đang hoạt động, 2 HTX xin giải thể tự nguyện. Bên cạnh đó, Tri Tôn có 46 tổ hợp tác sản xuất đang hoạt động, với 598 thành viên trên diện tích hơn 2.487ha.

Trong công tác vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, Hội Nông dân huyện Tri Tôn và các cơ sở hội tham gia cùng ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân tại địa phương, các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh đóng góp 129 triệu đồng và 284 ngày công lao động để cất mới 1 cây cầu giao thông nông thôn, bê-tông hóa 65m đường giao thông nông thôn và hẻm thị trấn. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp với số tiền 105 triệu đồng để lắp đặt đèn trang trí, đèn đường nông thôn tại các xã: Tân Tuyến, Tà Đảnh, Lạc Quới, Lương An Trà và Châu Lăng. Tổ chức vận động 350 hộ dân xã Tân Tuyến tại bờ tây kênh 10 và bờ bắc kênh Ba Thê - Sóc Triết đóng góp 350 triệu đồng để kéo ống nước sinh hoạt.

Hội Nông dân huyện Tri Tôn hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập

Từ nguồn vốn quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện, Hội Nông dân huyện Tri Tôn tổ chức giải ngân 251 triệu đồng cho 29 hội viên, nông dân tham gia dự án sản xuất đường thốt nốt tại xã Châu Lăng và Lê Trì. Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phát vay cho 270 hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên thuộc chương trình nước sạch vệ sinh môi trường và SXKD với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Từ sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của ban, ngành, đoàn thể cùng nỗ lực, quyết tâm của Hội Nông dân các cấp đã huy động nông dân tích cực tham gia xây dựng NTM, tiếp cận khoa học - kỹ thuật, thúc đẩy sản xuất và nâng cao thu nhâp. Từ đó, góp phần ổn định đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn.

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Tri Tôn sẽ tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến hội viên, nông dân về thực hiện các khuyến cáo y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 3 Nghị quyết 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII. Tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân SXKD giỏi cấp xã, thị trấn giai đoạn 2019-2021. Phối hợp các ngành chuyên môn tổ chức hội thảo, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên, nông dân. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện chương trình giới thiệu con em hội viên, nông dân đi học tập, lao động tại Nhật Bản để học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng lao động và cải thiện đời sống. Đặc biệt, sẽ tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng nông dân vượt qua khó khăn trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

THANH TIẾN