Nhiều chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

25/09/2020 - 05:11

 - Theo Sở Khoa học và Công nghệ An Giang, đến nay tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; ứng dụng, đổi mới công nghệ; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp.

A A

Cụ thể, hỗ trợ triển khai thực hiện 47 dự án, trong đó có 10 dự án hỗ trợ ứng dụng, đổi mới công nghệ thuộc nhóm ngành cơ khí chế tạo và sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao, với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng (từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ hỗ trợ và xã hội hóa).

Hỗ trợ chi phí 113 triệu đồng đăng ký bảo hộ 78 nhãn hiệu cá thể trong nước, nhãn hiệu cá thể ngoài nước, 4 kiểu dáng công nghiệp, 4 nhãn hiệu tập thể, 1 sáng chế, 1 giải pháp hữu ích. Hỗ trợ 15 doanh nghiệp áp dụng công cụ nâng cao năng suất, chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

Ngoài ra, tổ chức 10  hội thảo giới thiệu thiết bị công nghệ, một số mô hình, sản phẩm và tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; 1 phiên chợ giới thiệu sản phẩm thành tựu khoa học và công nghệ và 8 phiên kết nối cung - cầu tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

H.C