Thu hút 211 dự án đầu tư, với tổng số vốn 45.353 tỷ đồng

04/09/2018 - 07:48

 - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Văn Phước cho biết: tính từ đầu năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút 211 dự án đầu tư, với tổng số vốn đăng ký 45.353 tỷ đồng (trong đó 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đăng ký 173 tỷ đồng).

A A

So với giai đoạn 2011-2015, số dự án tăng 20,57% (tăng 36 dự án), tổng vốn đăng ký đầu tư tăng gấp 1,20 lần (tăng 24.730 tỷ đồng). Tổng vốn đầu tư thực hiện 6.247 tỷ đồng, gồm: lĩnh vực nông nghiệp 69 dự án, 17.730 tỷ đồng; dân cư, hạ tầng đô thị 32 dự án, 12.026 tỷ đồng; công nghiệp 26 dự án, 9.858 tỷ đồng; thương mại dịch vụ 54 dự án, 2.038 tỷ đồng; giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao và du lịch 25 dự án, 3.527 tỷ đồng...

An Giang tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường thu hút đầu tư

Để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thời gian tới, An Giang tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, với phương châm "Thủ tục nhanh gọn - kinh doanh an toàn - đầu tư hiệu quả - phát triển bền vững". Tỉnh luôn luôn đồng hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh, khai thác tốt nhất nội lực và thu hút tối đa ngoại lực cho đầu tư phát triển...

HẠNH CHÂU