Tỉnh đoàn An Giang bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn - hội cơ sở năm 2022

09/12/2022 - 15:37

 - Ngày 9/12, Tỉnh đoàn An Giang tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn- hội cơ sở năm 2022.

A A

Các đại biểu dự lễ bế giảng lớp bồi dưỡng

Trao quà cho các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc các phần thi trong quá trình học

Học viên thực hiện các kỹ năng trò chơi lớn, gút dây, dựng lều trại nhanh… 

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức lớp học đã trao chứng nhận hoàn thành chương trình cho 130 cán bộ đoàn, 125 cán bộ hội. Đồng thời, khen thưởng các cá nhân, tổ chức hoàn thành xuất sắc các phần thi trong quá trình học.

Lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn- hội cơ sở diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 8-9/9 và 7-9/12), theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Các học viên được trang bị những kiến thức về nghiệp vụ công tác đoàn- hội, như: Đổi mới hệ thống chính trị, phong cách cán bộ ở cơ sở; chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác dân vận trong tình hình mới; kỹ năng thuyết trình hiệu quả của người báo cáo viên lớp cảm tình đoàn; kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền; Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022 - 2027), định hướng nội dung công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2023; các kỹ năng trò chơi lớn, gút dây, dựng lều trại nhanh…

ĐỨC TOÀN

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu