Tọa đàm trực tuyến nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng

18/09/2020 - 19:03

 - Chiều 18-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tọa đàm; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu An Giang.

A A

Quang cảnh tại điểm cầu An Giang

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Đoàn Văn Báo, Giám đốc Trung tâm Thông tin CTTG, Ban Tuyên giáo Trung ương đã nêu tóm tắt kết quả đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền  miệng thời gian qua; việc nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên Trung ương thể hiện qua việc lựa chọn nội dung chuyên đề, đảm bảo sự cân đối giữa nội dung mang tính cơ bản, chiến lược với nội dung mang tính thời sự để thông tin tại các kỳ hội nghị báo cáo viên Trung ương.

Đồng thời, linh hoạt cân đối, hài hòa hai hình thức tổ chức (trực tiếp, trực tuyến) nhằm phát huy lợi thế thông tin lan tỏa nhanh, mở rộng đối tượng người nghe. Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng và phát hành kịp thời các bản tin, đăng phát nhiều hơn các tài liệu, chuyên đề chuyên sâu cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở trên mạng nội bộ. Nội dung các ấn phẩm cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu thông tin của Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu còn được nghe 10 lượt ý kiến tham luận từ các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan xoay quanh kinh nghiệm, những cách làm hay, khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao các địa phương, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo các nội dung tham luận trình bày tại buổi tọa đàm, có nhiều ý kiến đã thể hiện hoạt động thực tiễn phong phú với những cách làm hay trong tác tuyên truyền miệng của địa phương, đơn vị. Qua các nội dung tham luận đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Với những đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ nghiêm túc tiếp thu và tổng hợp những đề xuất chính đáng vào báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng (Quy chế ban hành theo Quyết định 340-QĐ/TW, ngày 03/12/2010 của  Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X; đồng thời tiến hành rà soát, sửa đổi ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, theo nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt, sự quan tâm của thường trực cấp ủy là sự quyết định chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền truyền miệng và đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu thường trực cấp ủy quan tâm hoạt động tuyên truyền miệng và xây dựng đội ngũ báo cáo viên có chất lượng, tâm huyết với công việc và có cơ chế chính sách phù hợp, trang bị phương tiện cung cấp thông tin phục vụ  nằm nâng cao chất công tác tuyên truyền miệng thời gian tới.

N.H