Ủy ban Kiểm tra Trung ương sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng

18/10/2021 - 12:13

 - Sáng 18-10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng.

A A

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy An Giang

9 tháng của năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả theo quy định của Điều lệ Đảng, với tinh thần quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống” góp phần khẳng định trách nhiệm, quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các đơn vị có liên quan; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 của cấp ủy Đảng; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo khoa học, đồng bộ, thống nhất.

Công tác giám sát được quan tâm, thực hiện tốt góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực, tác dụng trong phòng ngừa, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, vi phạm một cách kịp thời. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra các cấp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát cơ bản đảm bảo nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp sẽ tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả chương trình,  kế hoạch công tác năm 2021 đã đề ra với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí dễ xảy ra vi phạm. Giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài, nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Kiểm tra và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tốt, xét xử của nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng….

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt và triển khai thực hiện Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

MỸ LINH – DUY ANH