Xả đập Tha La - Trà Sư vào ngày 31-8

28/08/2018 - 07:13

 - Sáng 27-8, tại công trình đập Tha La - Trà Sư (Tịnh Biên), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang và Kiên Giang đã có buổi làm việc thống nhất về thời gian mở đập.

Cụ thể, sau khi trao đổi, tính toán khả năng ảnh hưởng sản xuất (SX) vụ hè thu, đảm bảo SX vụ thu đông 2018 và đông xuân 2018-2019, 2 địa phương thống nhất sẽ vận hành mở đập Tha La - Trà Sư vào ngày 31-8-2018 (sớm hơn 3 ngày so kế hoạch trước đó).

Ghi nhận ngày 27-8, cao trình mực nước thượng lưu đập Tha La đạt 3,9m, vượt đỉnh đập 0,1m, nước đã tràn qua đập cao su Tha La - Trà Sư. Căn cứ quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi Tứ giác Long Xuyên thì “mực nước thượng lưu đập lớn hơn cao trình +3,8m thì cho vận hành mở đập”. Tuy nhiên, do diện tích lúa hè thu chưa thu hoạch của tỉnh Kiên Giang còn nhiều nên thời gian mở đập dời đến 31-8.

NGÔ CHUẨN