Xã nông thôn mới Vĩnh Thạnh Trung hôm nay

30/04/2019 - 07:35

 - Qua 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Vĩnh Thạnh Trung (Châu Phú) đã hoàn thành lộ trình đề ra và được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM. Đó là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung tiếp tục phấn đấu xây dựng xã nhà ngày càng phát triển.

A A

Cầu nông thôn xã Vĩnh Thạnh Trung được xây dựng khang trang

Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh Trung Phan Văn Phong cho biết: “Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, nên ngay từ khi có chủ trương, Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh Thạnh Trung đã tiến hành xây dựng các kế hoạch, lộ trình thực hiện và cụ thể hóa bằng những công việc thiết thực, trong đó đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục tiêu, lợi ích của xây dựng NTM. Nhờ đó, đã phát huy được tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong việc đóng góp sức người, sức của tham gia xây dựng NTM, giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu theo đúng lộ trình đề ra, bộ mặt nông thôn xã Vĩnh Thạnh Trung ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên”.

Về xã Vĩnh Thạnh Trung hôm nay, dễ nhận ra sự “thay da đổi thịt” của bộ mặt nông thôn, với hệ thống cầu, đường được chỉnh trang, nâng cấp; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; điều kiện sống của nhân dân được cải thiện. Tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã Vĩnh Thạnh Trung đạt trên 53,7 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so năm 2010. Công tác giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, công tác giáo dục, y tế được quan tâm thực hiện đúng quy định.Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM được nhân dân hưởng ứng tích cực.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, xã Vĩnh Thạnh Trung quan tâm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác được khuyến khích phát triển. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, nhờ tham gia “Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững ở Việt Nam” (VnSAT), nông dân xã Vĩnh Thạnh Trung được hỗ trợ tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài ra, “Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững ở Việt Nam” còn đầu tư kinh phí thực hiện 3 công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, có trên 96% hộ nông dân xã Vĩnh Thạnh Trung tham gia chương trình “3 giảm 3 tăng”; trên 56,7% hộ nông dân thực hiện “1 phải 5 giảm”, giúp nâng cao năng suất canh tác.

Ông Phan Văn Phong chia sẻ: “Vĩnh Thạnh Trung được công nhận là xã NTM, đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương là niềm vui, động lực to lớn cổ vũ tinh thần đồng lòng, chung sức phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội. Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, đồng thời, từng bước xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu NTM theo hướng nâng cao, kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu đề ra, Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh Thạnh Trung sẽ phấn đấu xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, nỗ lực phấn đấu thực tốt nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội để tham gia phát triển cầu, đường, các công trình thủy lợi, trường học…; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, thực hiện tốt các chuỗi liên kết sản xuất và mô hình sản xuất hiệu quả….”.

Tại buổi lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Vĩnh Thạnh Trung đạt chuẩn NTM, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư lưu ý xã Vĩnh Thạnh Trung sử dụng có hiệu quả những công trình được đầu tư xây dựng, thường xuyên kiểm tra, duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu NTM và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài. Đồng thời, đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Châu Phú có kế hoạch, lộ trình cụ thể xây dựng Vĩnh Thạnh Trung thành xã NTM kiểu mẫu; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền người dân chung tay xây dựng NTM.

 

MỸ LINH