Xuân mới, kỳ vọng mới

12/02/2019 - 07:53

 - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, toàn tỉnh được yêu cầu bắt tay ngay vào công việc bởi năm nay được xem là “nước rút” với mục tiêu tăng trưởng cao (8%). Ngay quý I-2019, UBND tỉnh đề ra mục tiêu GRDP tăng 7,3% so quý I-2018, đòi hỏi toàn bộ hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân phải “làm nóng” để tăng tốc ngay trong mùa xuân.

A A

Quyết tâm cao

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh cho biết, năm 2019, tỉnh đặt mục tiêu tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời đẩy mạnh và tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tỉnh cũng quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ và tận dụng hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Song song đó, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ. Cùng với đó là củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Lê Văn Phước, để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2019, từng quý phải đạt tăng trưởng cao. Cụ thể, mục tiêu quý I-2019, tăng trưởng GRDP phải đạt 7,3% so quý I-2018, trong đó khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản (KV1) tăng 3,29%, khu vực công nghiệp và xây dựng (KV2) tăng 9,30%, khu vực dịch vụ (KV3) tăng 10,8%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 2,2%. Quý II-2019, mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 7,85%, trong đó KV1 tăng 3,75%, KV2 tăng 6,81%, KV3 tăng 7,45%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp giảm 4,49%. Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng GRDP đạt 7,5%, trong đó KV1 tăng 4,53%, KV2 tăng 8%, KV3 tăng 9,22%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 3,5%.

Quý III-2019, toàn tỉnh bước vào giai đoạn tăng tốc với mục tiêu GRDP tăng 8,42% so quý III-2018, trong đó KV1 tăng 3,86%, KV2 tăng 13,48%, KV3 tăng 10,45%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 5,26%. Lũy kế 9 tháng, tăng trưởng GRDP đạt 7,85%. Đây là cơ sở để tỉnh quyết tâm “về đích” năm 2019 với mục tiêu tăng trưởng quý IV 8,4%, trong đó KV1 tăng 1,39%, KV2 tăng 11,02%, KV3 tăng 11,83%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 5,5%. Như vậy, cả năm 2019, tăng trưởng GRDP đạt 8%, trong đó KV1 tăng 3,34%, KV2 tăng 10,3%, KV3 tăng 10,25%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 1,47%.

Xuân mới, kỳ vọng mới

Cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh

Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

“An Giang xác định, doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng đi đầu, là trụ cột đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Các thế hệ lãnh đạo tỉnh và cộng đồng kỳ vọng vào sự thành công, lớn mạnh của doanh nghiệp An Giang. Các doanh nghiệp phải có lòng tin vào sự phát triển của tỉnh để đổi mới sáng tạo, dấn thân nhiều hơn vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh. Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu những mô hình hay nhất để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Nưng đề nghị doanh nghiệp cần tận tâm, tận lực trong hoạt động, vừa làm lợi bản thân, gia đình, vừa “trả ơn” cho cha mẹ, cộng đồng, đất nước, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của tỉnh. “An Giang vừa tổ chức thành công Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ IV (2019 - 2024). Những thành tích xuất sắc của Hiệp hội Doanh nghiệp nhiệm kỳ qua sẽ tạo đà phát triển cho nhiệm kỳ mới. Lãnh đạo tỉnh sẽ làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn để kết nối với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Các doanh nghiệp lớn sẽ là cầu nối, dìu dắt và tạo điều kiện để các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào các hợp phần của những công trình, dự án đã được phê duyệt. Đối với các vướng mắc về quy định pháp luật, tỉnh sẽ cố gắng vận dụng tối đa cho doanh nghiệp” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng khẳng định.

Năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đăng ký thành lập và đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện việc cắt giảm, bãi bỏ, đơn giản hóa ít nhất 50% các thủ tục liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp để tạo động lực mới trong xã hội vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh. Cùng với duy trì đối thoại trực tiếp để lắng nghe đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp và giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tỉnh sẽ tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư nhằm rà soát, thu hồi các dự án đầu tư đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đầu tư mà không triển khai thực hiện để tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mới tiếp cận các dự án mời gọi đầu tư của tỉnh. Qua đó, tạo thêm động lực để hoàn thành những mục tiêu lớn của năm 2019.

NGÔ CHUẨN