Không chấp thuận cho đầu tư dự án điện mặt trời tại khu vực hồ Soài Chek

06/06/2019 - 08:15

 - Tại cuộc họp với các sở, ngành về việc lập dự án đầu tư nhà máy điện mặt trời tại hồ Soài Chek (xã Núi Tôn, Tri Tôn) của Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng MCD Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng không chấp thuận cho đầu tư dự án; giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp UBND huyện Tri Tôn hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát, tìm vị trí khác lập dự án cho phù hợp.

A A

Trước đó, UBND huyện Tri Tôn và các sở, ngành không đồng tình đối với dự án này, vì đây là vùng đồng bào dân tộc đang sinh sống, canh tác nông nghiệp, là vùng đệm của huyện. Việc đầu tư dự án điện mặt trời chưa lường trước được tác động đến khai thác hồ và cảnh quan môi trường xung quanh. Do đó, đề nghị tỉnh tiếp tục cho đầu tư dự án du lịch tại khu vực này như chủ trương trước đây.

VẠN LỘC