Phát động và ký kết giao ước thi đua vì an ninh Tổ quốc

15/03/2019 - 07:33

 - Ban Giám đốc Công an tỉnh vừa chủ trì hội nghị phát động và ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 cho đại diện 13 đơn vị thuộc cụm thi đua số 2.

A A

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Theo đó, với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua để thực hiện đạt mục tiêu đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân. Qua phong trào, phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, sáng kiến để kịp thời đề xuất khen thưởng động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin, ảnh: KHÁNH HƯNG