An Giang hỗ trợ các xã điểm “về đích” nông thôn mới

26/11/2021 - 07:18

 - Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trọng những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Dù năm 2021 trải qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhưng tỉnh vẫn nỗ lực hỗ trợ các xã điểm “cán đích” NTM ở mức cao nhất có thể.

A A

Chung ý chí hành động

Ngày 14-5-2021, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định 1014/QĐ-UBND về việc chọn 28 xã điểm và 3 huyện, thị xã điểm NTM, 1 huyện NTM nâng cao để tập trung chỉ đạo hỗ trợ đầu tư giai đoạn 2021-2025. Trong đó, phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2021 tại 7 đơn vị cấp huyện, gồm: Xã Hội An, An Thạnh Trung, Long Giang, Mỹ An (huyện Chợ Mới), xã Tân Tuyến (huyện Tri Tôn), xã Hòa Bình Thạnh (huyện Châu Thành), xã Bình Long (huyện Châu Phú), xã An Phú (huyện Tịnh Biên), xã Phú Thọ (huyện Phú Tân) và xã Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu).

Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Tuyến (huyện Tri Tôn)

Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp tỉnh và UBND cấp huyện, tất cả 10 xã điểm đều ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch, đề ra lộ trình thời gian và các giải pháp cụ thể để thực hiện đạt chuẩn các bộ tiêu chí và được công nhận xã NTM năm 2021. 100% xã kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã, thành viên Tổ giúp việc cho Ban Quản lý xã và phân công cán bộ theo dõi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh An Giang Phạm Thái Bình cho biết, nhờ được triển khai thực hiện đồng bộ và sự chuẩn bị tốt từ cấp tỉnh đến địa phương, đến nay, các xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn. Theo đánh giá của các sở, ngành tỉnh, trung bình các xã đạt 14,6 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM (ban hành kèm theo Quyết định 3379/QĐ-UBND, ngày 28-11-2016 của UBND tỉnh). Trong đó, có 1 xã đạt 17 tiêu chí là Hội An; 2 xã đạt 16 tiêu chí là An Thạnh Trung và Mỹ An; 2 xã đạt 15 tiêu chí là Long Giang và Tân Tuyến; 3 xã đạt 14 tiêu chí là Hòa Bình Thạnh, Bình Long và Vĩnh Hòa; 2 xã đạt 13 tiêu chí là An Phú và Phú Thọ.

Trong số các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt ở 10 xã điểm, phần nhiều tập trung ở các tiêu chí cần nhiều vốn đầu tư, như: Tiêu chí 5 (trường học), chỉ tiêu 6.1 về xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ toàn xã (thuộc tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa), chỉ tiêu 17.5 về chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom và xử lý theo quy định (thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm), một số xã chưa đạt tiêu chí 7 (về chợ nông thôn hoặc nơi trao đổi, mua bán hàng hóa), chỉ tiêu 19.2 về xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự (tiêu chí 19 về quốc phòng và an ninh)…

Nỗ lực hỗ trợ

Theo đánh giá của các sở, ngành, hiện vẫn còn một số xã chưa đạt chỉ tiêu 1.1 về có quy hoạch chung được phê duyệt và công bố công khai đúng thời hạn, chỉ tiêu 1.2 về ban hành quy định quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện theo quy hoạch (thuộc tiêu chí 1 về quy hoạch). Một số xã chưa đạt chỉ tiêu 2.1 về tỷ lệ đường xã và đường trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa, đạt chuẩn, chỉ tiêu 2.4 về tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện (thuộc tiêu chí 2 về giao thông)…

Trên cơ sở đánh giá, góp ý, hướng dẫn của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM, các sở, ngành và sự hỗ trợ tích cực của cấp huyện, các xã đang nỗ lực khắc phục những tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, hoàn thành hồ sơ minh chứng để được thẩm định lại. Tại cuộc họp với các sở, ngành, UBND 7 huyện, thị xã có xã điểm xây dựng NTM năm 2021, Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cơ bản thống nhất với đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành và Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, giúp các xã đạt chuẩn NTM năm 2021.

Theo đó, Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các xã sớm hoàn chỉnh tiêu chí 1 về quy hoạch. Sở Giao thông - Vận tải phối hợp UBND cấp huyện trao đổi, tập trung nguồn vốn cho các xã điểm đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông để đạt tiêu chí 2 về giao thông. Đối với Công an tỉnh, sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đề xuất Bộ Công an đưa một số xã xây dựng NTM ra khỏi danh sách xã trọng điểm về an ninh trật tự; trao đổi thống nhất trong Ban Giám đốc để tháo gỡ về chỉ tiêu 19.2 (xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự)… Đối với tiêu chí 5 (trường học), do dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tiến độ thi công, chưa phân bổ nguồn vốn kịp thời nên chỉ cần danh mục công trình trường học có khởi công, có cam kết tiến độ và thời gian hoàn thành công trình coi như đạt yêu cầu…

“Ngoại trừ những chỉ tiêu cứng, nếu không đạt thì có thể để lại thực hiện năm 2022. Với những tiêu chí, chỉ tiêu có thể linh hoạt hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các xã đạt thì cố gắng hoàn chỉnh hồ sơ, trình hội đồng thẩm định tỉnh cho ý kiến trong tháng 12-2021. Phấn đấu đầu năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận các xã đạt chuẩn NTM năm 2021” - Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư yêu cầu.

NGÔ CHUẨN