Ban Tôn giáo tỉnh An Giang tổ chức tập huấn pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

25/05/2022 - 15:09

 - Sáng 25/5, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ An Giang) phối hợp Sở Văn hóa- Thể dục và Du lịch An Giang tổ chức lớp tập huấn pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

A A

Đại biểu tham dự tập huấn

Tại lớp tập huấn, ban quản lý và hơn 130 người đại diện cơ sở tín ngưỡng hợp pháp trên địa bàn tỉnh đã được triển khai các nội dung và các văn bản liên quan Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ và những  hướng dẫn tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống, tín ngưỡng theo quy định…

NGUYỄN HƯNG