Báo chí thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

08/08/2022 - 17:35

 - Chiều 8/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền với Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang từ đầu năm đến nay và định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm đến cuối năm 2022.

A A

Theo đó, các phòng chuyên môn của 3 đơn vị đã phối hợp tuyên truyền với hình thức phong phú, đa dạng chủ đề, thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội. Trọng tâm là công tác bảo vệ trẻ em, chăm lo người có công, các chính sách an sinh xã hội... Các nội dung tuyên truyền được đánh giá giá bám sát tình hình thực tế tại địa phương, kịp thời, đặc biệt tin, bài chủ điểm hàng tháng có trọng tâm, trọng điểm.

Từ nay đến cuối năm, 3 đơn vị tiếp tục tuyên truyền trong lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội theo chủ đề hàng tháng. Trong đó, tập trung những nội dung dư luận quan tâm, bảo vệ trẻ em, phòng, chống mua bán người, các chính sách về lao động, việc làm, giảm nghèo và bảo trợ xã hội…

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thông báo đến các huyện và đơn vị trực thuộc về công tác phối hợp giữa 3 cơ quan để bộ phận chuyên môn khai thác thông tin thuận lợi, đa dạng hóa hình thức truyền thông trên báo chí.

“Các đơn vị trực thuộc không chỉ cần hợp tác tích cực, mà nội dung thông tin, tuyên truyền cần được chọn lựa, tập trung theo chủ điểm hàng tháng theo tính chất “đặt hàng” với Báo An Giang, Đài Phát thanh- Truyền hình An Giang. Thông tin được đảm bảo phong phú về nội dung, đa chiều về góc nhìn sẽ góp phần phản ánh chân thực các chính sách đi vào đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh”- Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Châu Văn Ly nhấn mạnh.

MỸ HẠNH

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu