Bảo hiểm xã hội An Giang khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19

27/07/2021 - 07:08

 - Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, góp phần hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp (DN) khắc phục khó khăn, hỗ trợ NLĐ phòng, chống dịch bệnh. Để tiếp tục đồng hành hỗ trợ DN và NLĐ giảm bớt khó khăn, chung tay thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, tỉnh tích cực thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ.

A A

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 1-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19; Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện 3 chính sách, gồm: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ. Thực hiện xác nhận 6 chính sách hỗ trợ thiết thực khác, như: hỗ trợ NLĐ tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, ngừng việc, nghỉ việc không lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn, trả lương ngừng việc cho NLĐ.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã gửi văn bản đến từng đơn vị sử dụng lao động và đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh và trên mạng xã hội để các đơn vị kịp thời nắm thông tin, quy định đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ và người sử dụng lao động trong tình hình dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, tạo điều kiện tối đa; đơn giản, cắt giảm thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ, thực hiện ngay việc điều chỉnh mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đến nay, cơ bản hoàn tất các thủ tục, gửi thông báo về việc điều chỉnh mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Nhiều chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Giám đốc Bảo hiểm xã hội An Giang Đặng Hồng Tuấn cho biết: “Theo thống kê, thực hiện các chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19, An Giang có 1.445 đơn vị DN, với 59.581 lao động được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tương đương với số tiền tạm tính hơn 18 tỷ đồng (giảm mức đóng 12 tháng, từ ngày 1-7-2021 đến 30-6-2022), qua đó giúp các DN có thêm phương án, điều kiện chủ động khắc phục khó khăn, hỗ trợ NLĐ phòng, chống dịch bệnh”.

Ông Tuấn cũng yêu cầu các bộ phận chuyên môn khẩn trương thẩm định các hồ sơ đề nghị của đơn vị về chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ theo thẩm quyền và xác nhận các danh sách: hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ NLĐ ngừng việc; hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo đúng thời gian quy định.

Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi người hưởng; chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 được đầy đủ, kịp thời, an toàn, Bảo hiểm xã hội An Giang chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7 và 8-2021 vào cùng một kỳ chi trả tháng 7-2021.

Có thể thấy, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ rất thiết thực, là những giải pháp cấp thiết trong hiện tại giúp NLĐ và DN có sự hỗ trợ cần thiết để tiếp tục sản xuất - kinh doanh, đủ sức tự đứng vững, vượt qua các khó khăn của dịch bệnh. Bảo hiểm xã hội khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp thực hiện các công tác liên quan một cách chủ động, kịp thời, với mục tiêu cao nhất là đưa chính sách hỗ trợ của nhà nước đến từng người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; đảm bảo khâu giải quyết hồ sơ triển khai thuận tiện, nhanh nhất, tạo thuận lợi tối đa cho người NLĐ và người sử dụng lao động; góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU