Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

07/09/2020 - 06:57

 - Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp là đơn vị cấp tỉnh duy nhất được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của tỉnh An Giang, ghi nhận sự nỗ lực vượt bậc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

A A

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng trao Cờ thi đua xuất sắc cho Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thành lập năm 2018, trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối Dân chính Đảng và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; là Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và là Đảng bộ cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở Đảng ở cơ quan sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp (DN) cấp tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn. Sau hợp nhất đến nay, bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối đã đi vào hoạt động ổn định theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Toàn Đảng bộ Khối có 119 Chi, Đảng bộ cơ sở, với 7.679 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Thái Minh Hiển chia sẻ, năm 2019 là năm đầu tiên sau hợp nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động của Đảng bộ Khối đi vào ổn định và đạt được nhiều kết quả rất tích cực. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối đã lãnh, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của của tỉnh: đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 8 chỉ tiêu đạt, 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch của tỉnh đề ra. Tổng sản phẩm GRDP tăng hơn 7,02% so cùng kỳ năm trước và cao hơn mức tăng cùng kỳ 2 năm 2017 và 2018. Thu ngân sách tỉnh đạt trên 90% dự toán. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực và dần ổn định. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Các DN trong khối đã nộp ngân sách nhà nước với số tiền trên 2.300 tỷ đồng, chiếm 35% so tổng thu ngân sách của tỉnh (chưa tính các đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương). Xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 890 triệu USD, tăng 5,95% so cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm DN xuất khẩu chủ lực (gạo, thủy sản, rau quả đông lạnh và may mặc) đạt trên 703 triệu USD, chiếm tỷ lệ 79% tổng kim ngạch xuất khẩu. Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng có trọng tâm, trọng điểm và từng bước mang lại hiệu quả. Ngoài ra, cấp ủy cơ sở trực thuộc trong khối còn thực hiện tốt công tác xã hội - từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách với số tiền trên 125 tỷ đồng.

Về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Khối xây dựng các hướng dẫn, kế hoạch công tác tuyên truyền trong năm; duy trì tốt việc tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng cho cấp ủy cơ sở; kịp thời chỉ đạo sơ, tổng kết các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy. Tổ chức nhiều hội nghị cán bộ chủ chốt, đảng viên học tập, triển khai, quán triệt các chuyên đề, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi cấp Đảng bộ Khối và tham dự hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh đạt được thứ hạng cao.

Chủ động đề xuất, tham mưu Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP. Long Xuyên, Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Qua đó, tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối ổn định, cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Theo đồng chí Thái Minh Hiển, trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức thực hiện tốt hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên; củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện đạt 127% chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2019. Tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019, có trên 95% tổ chức cơ sở Đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đảng ủy Khối còn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Năm 2019, kiểm tra chấp hành 113 tổ chức Đảng và 3.295 đảng viên; giám sát chuyên đề 108 tổ chức Đảng và 1.385 đảng viên; kiểm tra tài chính Đảng 70 tổ chức và 890 đảng viên; gợi ý kiểm điểm 2 tổ chức Đảng và 4 đảng viên... Đồng thời, quan tâm đổi mới cách làm việc, xây dựng tổ chức, bộ máy, ứng dụng công nghiệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, giảm văn bản giấy nhưng vẫn đảm bảo theo đúng quy định...

HẠNH CHÂU