Lũ tiếp tục lên, An Giang còn mưa nhiều

13/10/2020 - 07:25

 - Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, xu thế đến cuối tuần, mực nước tại các trạm vùng đầu nguồn sông Cửu Long, vùng hạ lưu sông và nội đồng Tứ giác Long Xuyên (TGLX) tiếp tục lên nhưng vẫn ở mức thấp.

A A

Đến ngày 15-10, mực nước cao nhất vùng đầu nguồn tại Tân Châu (sông Tiền) khả năng đạt 2,18m, thấp hơn mức báo động 1 (BĐ1) là 1,32m (BĐ1 tại Tân Châu 3,5m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,16m (BĐ1 là 3m), tại Khánh An 2,75m (BĐ1 là 4,2m). Ở vùng hạ lưu, mực nước ngày 15-10 tại Long Xuyên (sông Hậu) khả năng đạt 1,92m (BĐ1 là 1,9m), Chợ Mới (rạch Ông Chưởng) 1,95m (BĐ1 là 2m), tại Vàm Nao (sông Vàm Nao) 2,03m (BĐ1 là 2,5m).

Đối với vùng nội đồng TGLX, mực nước cao nhất ngày 15-10 trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô khả năng là 1,37m (BĐ1 là 3m), tại Vĩnh Gia 1,18m (BĐ1 là 2m); trên kênh Tri Tôn tại Tri Tôn 1,22m (BĐ1 là 2m), tại Cô Tô 1,3m (BĐ1 là 1,4m); trên kênh Ba Thê tại Vọng Thê 1,36m (BĐ1 là 1,4m)…

Từ ngày 12 đến 21-10, thời tiết các địa phương trên địa bàn tỉnh phổ biến có mây, có mưa rào, có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 24oC, cao nhất 31-32oC; hướng gió chủ yếu là Tây – Tây Nam, tốc độ gió từ cấp 3-4.

NGÔ CHUẨN