Nguồn lợi thủy sản tự nhiên giảm

28/10/2021 - 05:05

 - Chi cục Thủy sản An Giang cho biết, nguồn lợi thủy sản tự nhiên có xu hướng giảm. 9 tháng qua, tổng sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 11.600 tấn, bằng 97,86% so cùng kỳ 2020, trong đó sản lượng cá khai thác 6.300 tấn (chiếm 57,21%), giảm 113 tấn. Nguyên nhân nguồn lợi thủy sản tự nhiên giảm do việc sản xuất lúa vụ 3 ảnh hưởng đến môi trường sinh sản, phát triển của các loại thủy sản; tình trạng đánh bắt quá mức của người dân; diễn biến lũ nhỏ...

A A

Nguồn lợi thủy sản tự nhiên giảm

Trong khi nguồn lợi thủy sản tự nhiên giảm thì diện tích nuôi trồng tăng. Tổng diện tích nuôi cá thu hoạch trong 9 tháng khoảng 1.268ha (tăng 14ha so cùng kỳ 2020), tương đương sản lượng khai thác 368.500 tấn (tăng 1.463 tấn).

Trong đó, diện tích cá tra thu hoạch khoảng 919ha (giảm gần 2%), sản lượng thu hoạch 310.000 tấn (giảm 3.800 tấn). Ngược lại, các loại cá khác (cá lóc, rô phi, điêu hồng...) nhờ chủ yếu tiêu thụ nội địa (ít bị ảnh hưởng tình hình xuất khẩu), nhu cầu thị trường và giá bán ổn định nên diện tích nuôi được mở rộng.

Tổng diện tích thu hoạch trong 9 tháng đạt 293ha (tăng 16ha), sản lượng gần 62.200 tấn (tăng 5.200 tấn), trong đó sản lượng thu hoạch lồng, bè là 29.500 tấn (tăng 12,49%).

HOÀNG XUÂN