Sức mua tháng 4 đạt trên 350 nghìn tỷ đồng

01/05/2018 - 19:48

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2018 ước tính đạt 350,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 265,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2017; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 43,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017; doanh thu du lịch lữ hành đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, giảm 1,5% so với tháng trước và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2017…Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 1.399,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,5% (cùng kỳ năm 2017 tăng 7,0%).

Ảnh minh họa.

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm ước tính đạt 1.060,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,8% tổng mức và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương có mức tăng khá cao là TP.HCM tăng 12,8%; Hải Phòng tăng 12,6%; Đà Nẵng tăng 12%; Hà Nội tăng 10,4%...

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 4 tháng đầu năm ước tính đạt 172 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng mức và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu của Thanh Hóa tăng 11,9%; Lào Cai tăng 11,4%; Quảng Nam tăng 9,2%; Hà Nội tăng 9,1%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,9%.

Doanh thu du lịch lữ hành 4 tháng ước tính đạt 12,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó TP.HCM tăng 30,4%; Bình Định tăng 28,9%; Cà Mau tăng 27,8%; Hải Phòng tăng 23,4%; Hà Nội tăng 18,8%.

Doanh thu dịch vụ khác 4 tháng ước tính đạt 154,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 11% tổng mức và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó một số địa phương tăng cao là: Bình Dương tăng 7,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 5,1%; Hà Nội và TP.HCM cùng tăng 3,6%.

Theo ANH MINH (Báo Chính Phủ)