Tăng cường tuyên truyền để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch COVID-19

07/12/2021 - 05:50

 - Sở Thông tin và Truyền thông An Giang vừa triển khai Công văn 1392/STTT-KHTC về tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với thông điệp “Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch COVID-19”.

A A

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh cấp huyện… tăng cường tuyên truyền sâu rộng quan điểm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; lưu ý “bình thường mới” nghĩa là mỗi người cần nêu cao tinh thần chủ động, không được chủ quan, lơ là; không hoảng hốt, mất bình tĩnh trước diễn biến dịch bệnh. Tuyên truyền thống nhất nhận thức thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; các biện pháp hành chính, an sinh xã hội và đi lại của người dân áp dụng thống nhất, phù hợp cấp độ dịch từng vùng.
 

Tuyên truyền về việc xuất hiện biến thể mới COVID-19 (có tên Omicron) ở nhiều nước trên thế giới để nâng cao cảnh giác cho người dân. Tuyên truyền thống nhất triển khai ứng dụng PC-COVID, ứng dụng hiệu quả giải pháp công nghệ khai báo và kiểm soát để người dân di chuyển thuận lợi, tránh ách tắc lưu thông hàng hóa…

HỮU HUYNH