Tăng lợi nhuận, hiệu quả từ VnSAT

29/10/2020 - 06:35

Với việc giảm đáng kể lượng lúa giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nông dân trồng lúa tham gia Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tăng thu nhập hơn 22% so với canh tác thông thường. Quan trọng hơn, dự án còn giúp hạn chế ô nhiễm môi trường, hướng đến nền nông nghiệp bền vững.

A A

Canh tác lúa theo quy trình “1 phải, 5 giảm” mang lại hiệu quả cao hơn

Nông dân hưởng lợi

An Giang nằm trong nhóm 8 tỉnh ĐBSCL tham gia hợp phần lúa gạo của dự án VnSAT và cũng là một trong những địa phương triển khai hiệu quả nhất. Dự án triển khai từ vụ thu đông 2016 tại 45 xã thuộc 5 huyện của tỉnh (Châu Phú, Thoại Sơn, Tịnh Biên, An Phú và Tri Tôn), có 26.000 hộ nông dân trên địa bàn tham gia với diện tích 38.600ha. Mục tiêu của VnSAT An Giang là đến năm 2020, toàn vùng dự án có 17.000ha áp dụng thành công các giải pháp canh tác tiên tiến, 5.600ha canh tác có liên kết tiêu thụ sản phẩm, từ đó tăng thu nhập cho người trồng lúa lên 30%.

Đến nay, tỉnh cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu phát triển của dự án. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án (BQLDA) VnSAT An Giang vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trong những tháng cuối năm 2020 và tích cực chuẩn bị kế hoạch hoạt động cho giai đoạn gia hạn dự án đến tháng 6-2022. Phó Giám đốc BQLDA VnSAT An Giang Đoàn Ngọc Phả cho biết, từ đầu dự án đến nay, VnSAT An Giang thực hiện chuyển giao kỹ thuật canh tác tiên tiến theo quy trình “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” cho 23.000 lượt nông dân thông qua 750 lớp đào tạo tập huấn với diện tích 35.500ha. BQLDA còn thực hiện 100 điểm trình diễn phục vụ các lớp tập huấn kỹ thuật canh tác lúa. Ghi nhận tại xã tham gia dự án VnSAT, nông dân đã giảm đáng kể lượng lúa giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, từ đó thu nhập tăng 22,3%.

Ông Đoàn Ngọc Phả thông tin, VnSAT An Giang còn tổ chức hơn 100 lớp tập huấn hỗ trợ kỹ thuật cho 4.500 nông dân về nhân giống lúa xác nhận, kỹ thuật luân canh cây trồng, tận dụng phụ phế phẩm lúa gạo và sản xuất lúa theo hướng VietGAP, SRP. Để giúp những nông dân ở ngoài xã khó có thể tham dự các lớp tập huấn kỹ thuật phân bổ suốt vụ, dự án linh động tổ chức 40 cuộc hội thảo truyền thông về dự án lồng ghép truyền đạt kỹ thuật chủ yếu theo “1 phải, 5 giảm” cho 2.141 nông dân tham dự.

Cùng với tập huấn chuyển giao kỹ thuật, công tác truyền thông cũng được tích cực đẩy mạnh để tạo tác động lan tỏa rộng khắp trên địa bàn. BQLDA VnSAT An Giang đã in ấn phát hành được 600 lịch để bàn, 1.100 lịch treo tường, 15.000 quyển sổ tay hướng dẫn áp dụng kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, 48.000 sổ ghi chép đồng ruộng, 600 quyển sổ tay, 1.500 tờ rơi về dự án VnSAT và 1.900 tờ rơi về kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, lắp đặt 30 bảng pa-nô và 650 áp-phích tại các huyện trong vùng dự án…

Triển khai các tiểu dự án

Bên cạnh các hoạt động chuyển giao giải pháp canh tác tiên tiến, dự án VnSAT An Giang đặc biệt chú trọng vào hoạt động hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực các tổ chức nông dân. Dự án đã tổ chức được 6 lớp về đào tạo, quản lý hợp tác xã (HTX) cho 199 học viên và 4 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh bạn, hỗ trợ thành lập 13 HTX và 13 tổ hợp tác (THT) mới, nâng tổng số tổ chức nông dân hình thành và hoạt động trên địa bàn dự án lên 66 đơn vị.

Dự án còn hỗ trợ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thiết yếu phục vụ sản xuất cho các tổ chức nông dân để tạo điều kiện thuận lợi trong việc áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất. VnSAT An Giang đã lựa chọn 12 tổ chức nông dân có quy mô từ 500ha trở lên (đáp ứng điều kiện là áp dụng kỹ thuật canh tác bền vững trên 50% số hộ hoặc 50% diện tích) để hỗ trợ đầu tư 12 tiểu dự án.

Ông Đoàn Ngọc Phả cho biết, hiện nay, các tiểu dự án trên địa bàn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong đợt 1 với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng, gồm: HTX Hà Bao 1 (xã Đa Phước, An Phú), HTX Phú Nhuận (xã Mỹ Phú, Châu Phú), THT sản xuất nông nghiệp xã Tân Lập (Tịnh Biên), HTX nông nghiệp Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú).

Trong đợt 2, dự án tiếp tục đầu tư 7 tiểu dự án với tổng kinh phí 46 tỷ đồng. Trong đó Tịnh Biên có THT Tân Hòa (xã Tân Lợi); Châu Phú có HTX nông nghiệp Đức Thành (xã Mỹ Đức), HTX nông nghiệp Hòa An (xã Ô Long Vĩ); Thoại Sơn có HTX nông nghiệp Thạnh Giang (xã Thoại Giang), HTX nông nghiệp Tây Phú, HTX nông nghiệp Bình Thành và HTX nông nghiệp Vọng Đông. Trong đó, 5 tiểu dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, còn lại 2 tiểu dự án ở HTX Bình Thành và HTX Vọng Đông sẽ hoàn thành vào tháng 11-2020.

Dự án VnSAT tại An Giang có vốn đầu tư 16,218 triệu USD, trong đó, vốn ODA 9,647 triệu USD, ngân sách nhà nước tỉnh 2,365 triệu USD, còn lại 4,2 triệu USD là vốn đối ứng của tư nhân tham gia dự án.

 

NGÔ CHUẨN