Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Quê hương An Giang – 190 năm hình thành và phát triển”

27/06/2022 - 15:30

 - Ngày 27/6, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Quê hương An Giang – 190 năm hình thành và phát triển” năm 2022 đã tổ chức họp thống nhất những nội dung liên quan việc phát động cuộc thi.

A A

Cuộc thi được tổ chức thường niên, có chủ đề riêng từng năm. Cuộc thi năm nay nhằm chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.  

Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại An Giang (thành viên ban tổ chức, ban giám khảo không được dự thi). Phát động từ ngày 20/7 đến 15/9/2022, dự kiến tổng kết giữa tháng 10/2022.

Bài thi kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận, phải làm đầy đủ cả 2 phần. Phần trắc nghiệm: Trả lời đầy đủ 20 câu trắc nghiệm. Phần tự luận: Chọn 1 trong 2 câu hỏi ban tổ chức đưa ra, bài viết tối thiểu 500 từ và tối đa là 1.500 từ.

Nơi nhận bài thi: Thư viện tỉnh An Giang (số 16 đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang). Bì thư ghi rõ: Cuộc thi tìm hiểu “Quê hương An Giang – 190 năm hình thành và phát triển” năm 2022.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH