UBND tỉnh An Giang làm việc với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh về kế hoạch hợp tác năm 2022

27/05/2022 - 14:01

 - Sáng 27/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã làm việc với PGS.TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cùng các thành viên của đoàn công tác về kế hoạch hợp tác năm 2022 giữa UBND tỉnh An Giang với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

A A

Quang cảnh buổi làm việc

Thành viên đoàn công tác Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc

Đại điện lãnh đạo Trường Đại học An Giang phát biểu tại buổi làm việc

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc

PGS.TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc

Theo kế hoạch của UBND tỉnh An Giang, nội dung hợp tác giữa UBND tỉnh với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2022, gồm: Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Trong hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục, y tế. Song song đó, sẽ hợp tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác truyền thông cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng kiến thức chuyên môn lĩnh vực tài nguyên và môi trường; bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ sẽ tập trung hợp tác tăng cường tiềm lực khoa học- công nghệ và đổi mới sáng tạo; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống tự động cảnh báo quan trắc môi trường, đo lưu tốc dòng chảy + kết hợp pin năng lượng mặt trời phục vụ nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, xây dựng các đề án đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, phục vụ chương trình phát triển nông nghiệp trọng điểm cho tỉnh An Giang; tổ chức hội thảo kết nối thị trường công nghệ, trình diễn sản phẩm công nghệ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, UBND tỉnh An Giang mong muốn hợp tác với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thực hiện những chương trình cụ thể trên các lĩnh vực để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI đề ra. Do đó, để việc hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực, các sở, ngành tỉnh theo từng lĩnh vực phụ trách cần xây dựng các kế hoạch hợp tác cụ thể, phân chia giai đoạn theo từng năm, đề xuất UBND tỉnh làm việc với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh để hiện thực hóa thành các chương trình hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng, phát triển tỉnh An Giang…

MỸ LINH – TRỌNG TÍN