Tuyển sinh đại học bằng đánh giá năng lực, các trường làm thế nào?

Tuyển sinh đại học bằng đánh giá năng lực, các trường làm thế nào?