Phát hiện loài cá biển "tan chảy" khi được đưa lên mặt nước

Phát hiện loài cá biển "tan chảy" khi được đưa lên mặt nước