Phát hiện xác ướp ngựa hơn 40.000 năm tuổi, vẫn còn nguyên máu và nước tiểu

Phát hiện xác ướp ngựa hơn 40.000 năm tuổi, vẫn còn nguyên máu và nước tiểu