Bộ Y tế hỗ trợ An Giang 2 xe xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

18/09/2021 - 17:15

 - Chiều 18-9, TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết: Bộ Y tế đã hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh An Giang 2 xe xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

A A

Sở Y tế An Giang tiếp nhận 2 xe xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế hỗ trợ.

Xe xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

2 xe này Sở Y tế An Giang sẽ sử dụng phục vụ 2 huyện An Phú và Phú Tân thực hiện xét nghiệm lưu động trong cộng đồng vào ngày 19-9. Mỗi xe xét nghiệm 1.000 mẫu đơn và 10.000 mẫu gộp trong 24 giờ.

Ngoài ra, Bộ Y tế còn hỗ trợ An Giang 60.000 kit xét nghiệm PCR; Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ nhân sự tập huấn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong công tác xét nghiệm cho tỉnh An Giang.

HẠNH CHÂU