Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ 11, khóa IX (nhiệm kỳ 2018-2023)

26/11/2021 - 16:01

 - Chiều 26-11, Ban Thường vụ Hội Nông dân (HND) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành HND tỉnh lần thứ 11, khóa IX, để bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành HND tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

A A

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại hội nghị

Bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2018-2023.

Các ủy viên Ban Chấp hành HND tỉnh được bầu bổ sung ra mắt hội nghị

Tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho các tập thể, cá nhân

Theo đó, hội nghị đã bầu bổ sung 9 đồng chí vào Ban Chấp hành HND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2018-2023), gồm: Chủ tịch HND huyện Phú Tân Lê Văn Ẩn; Chủ tịch HND huyện Thoại Sơn Nguyễn Đình Chưởng; Chủ tịch HND huyện An Phú Huỳnh Thanh Phong; Chủ tịch HND TX. Tân Châu Đặng Hồng Thắm; Chủ tịch HND huyện Châu Thành Trương Ngọc Lợi; Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Phú Huỳnh Ngọc Vỵ; Phó Chủ tịch HND huyện Tịnh Biên Trần Phước Hiểu; Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp - Tập đoàn Lộc Trời Nguyễn Hữu Tho; Phó Giám đốc Hợp tác xã nông sản GlobalGAP Mỹ An (huyện Chợ Mới) Lê Thùy Ngọc Trúc.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thông qua các chỉ tiêu nghị quyết chuyên đề về xây dựng Chi - Tổ HND nghề nghiệp, nâng cao chất lượng hội viên gắn với Chương trình hành động 06-CTr/TU và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, với các chỉ tiêu: mỗi năm, HND cấp huyện chỉ đạo thành lập mới 1-2 chi Hội nông dân nghề nghiệp; hàng năm, cơ sở hội thành lập mới 2 - 3 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; phấn đấu đến năm 2023, thành lập được Chi – Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp ở 50% các hợp tác xã, tổ hợp tác tại các địa phương…

THANH TIẾN