Khối Thi đua các cơ quan Đảng:Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

25/02/2020 - 05:14

 - Khối Thi đua các cơ quan Đảng vừa tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020

A A

Năm 2019, các thành viên Khối thi đua các cơ quan Đảng thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiều nội dung, kế hoạch, chương trình hành động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, bám sát nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa các phong trào thi đua, khen thưởng thiết thực tại cơ quan.

Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đóng góp hiệu quả vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Dịp này, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp được đề nghị nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh và Cờ thi đua của Chính phủ. năm 2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy đảm nhận Khối trưởng, đơn vị Báo An Giang Khối phó.

T.C