Quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang địa phương tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”

22/07/2020 - 04:21

 - Ngày 22 và 23-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được diễn ra trang trọng, đây là sự kiện chính trị quan trọng sau 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; thể hiện quyết tâm xây dựng LLVT địa phương tỉnh vững mạnh, là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc địa bàn.

A A

Nâng cao chất lượng huấn luyện là một trong 3 khâu đột phá

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác quân sự - quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra. Kết quả nổi bật là tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc; xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, tham mưu xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm về quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chất lượng tổng hợp của LLVT địa phương và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Các đơn vị LLVT địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, từ kiểm soát, tiếp nhận cách ly, theo dõi… chưa có trường hợp nào bị lây nhiễm trên địa bàn.

Trong công tác xây dựng Đảng bộ, cấp ủy các cấp thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Đa số cán bộ, chiến sĩ có quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các tổ chức quần chúng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động đúng chức năng, bám sát nhiệm vụ chính trị, đạt hiệu quả thiết thực, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hàng năm, 100% tổ chức quần chúng đạt vững mạnh, 97,2% đoàn viên, hội viên đạt khá, xuất sắc. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo thực hiện đột phá, có hiệu quả về chấp hành nguyên tắc lãnh đạo, tổ chức và sinh hoạt Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo phân công cá nhân phụ trách; thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo các mặt công tác; dân chủ trong đảng ngày càng được mở rộng và phát huy, nội bộ đoàn kết thống nhất.

Cấp ủy Đảng các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, khen thưởng 92 tổ chức Đảng và 517 đảng viên; kết nạp được 190 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 26,7%.

Theo các bài học kinh nghiệm được Đảng ủy Quân sự tỉnh đúc kết qua nhiệm kỳ đó là, khi quán triệt và vận dụng, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phải sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; xác định nhiệm vụ, chỉ tiêu phải cụ thể và lường trước khó khăn tác động ảnh hưởng trực tiếp có tính khả thi cao.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, sự quản lý điều hành của người chỉ huy và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên môn; giải pháp đột phá phải đồng bộ, quyết liệt. Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy tính linh hoạt, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người chỉ huy. Xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị; coi trọng tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: “Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; LLVT địa phương tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; nòng cốt xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc”. Từ đó, phương hướng, mục tiêu được đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, chặt chẽ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Quân khu, Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, xây dựng và giữ vững biên giới hòa bình hữu nghị; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT địa phương tỉnh, đủ khả năng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đặc biệt, tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Các nhóm chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong nhiệm kỳ mới, gồm: 100% cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tổ chức, biên chế đúng quy định; sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 98%, xếp đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 80% trở lên; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; hàng năm hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng; các nội dung kiểm tra 100% đạt yêu cầu. Trong nhiệm kỳ cấp tỉnh, huyện, xã tổ chức diễn tập các nội dung quy định ít nhất 1 lần. 100% trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được xây dựng và sửa chữa; cơ sở doanh trại được sử dụng nước sạch đạt 100%...

Bài, ảnh: GIA KHÁNH